AI 4 Business: AI v praxi

organizátor: MSIC

offline

česky

zdarma

24. 10. 2023, 16:30–19:00

Konferenční sál VIVA, Technologická 376/5, Ostrava – Pustkovec

Přijďte na inspirativní prezentace o využití AI v podnikovém prostředí. Zjistěte, jak firmy integrují AI, zvyšují efektivitu a konkurenceschopnost. Diskuze, sdílení zkušeností a nápady pro využití AI. Pro zájemce o moderní technologie a zlepšení výkonnosti firmy s pomocí AI.

Registrace