AI a právo pro veřejnou správu

organizátor: Moravskoslezská vědecká knihovna

offline

česky

zdarma

25. 10. 2023, 10:00–11:00

Studovna MSVK, Prokešovo nám. 9 (pravé křídlo radnice), Ostrava

Workshop pro veřejnou správu, který se zaměřuje na spojení generativních nástrojů umělé inteligence s právními aspekty týkajícími se licencování, duševního vlastnictví a copyrightu. Generativní nástroje AI, mají významný dopad na tvorbu obsahu a kreativitu v digitálním světě.

S tímto vývojem vznikají nové výzvy a otázky v oblasti práva, o kterých je dobré vědět. Workshop povede advokát Pavel Kroupa, který je zakládajícím partnerem kanceláře KROUPAHELÁN. Pavel je odborníkem na IT, veřejné zakázky, závazkové právo a správní právo – hlavně ve vztahu k dopravě ve městech.Uvědomuje si, že výstupy právních služeb mají být nejen profesionálně zpracované a funkční, ale hlavně pro klienta srozumitelné a pochopitelné. Pavel věří, že je třeba být k lidem upřímný, nebojí se jim říkat i nepříjemné věci a na druhé straně přiznat vlastní chybu. Byl zvolen do představenstva České advokátní komory, je členem rady České parkovací asociace, pomáhá nastavovat IT veřejné zakázky v Asociaci softwarových agentur (ASWA).

Registrace