AI in Research – Český speech/NLP den

organizátor: FIT VUT

offline

česky

zdarma

12. 10. 20230, 10:00–18:00

Semilasso, Brno

Setkání odborné komunita zabývající se zpracováním řeči a přirozenéhojazyka - průmysl, akademické labiny. "Speech" a "NLP" jsou důležitésoučástri AI a jsou kolébkou velkých konverzačních modelů.

Akce není oficiální konference, neočekávejte prosím žádný sborník, ISBN ani ISSN, jedná se osetkání komunity.

Akce je pouze pro zvané.