AI Startup Pitch Contest

organizátor: CzechInvest

offline

česky

zdarma

12. 10. 2023, 14:00–18:00

JIC, Purkyňova 127, Brno

V rámci Dnů AI pořádá CzechInvest ve spolupráci s partnery z řad VC/firem/inovačních center AI Startup Pitch Contest pro současné i budoucí AI startupisty. Akce má za cíl podpořit inovátory a AI startupy v jejich cestě za úspěchem. Připojte se k nám a objevte svět nových příležitostí, podpory pro rozvoj vašich nápadů a odprezentujte svůj nápad před VC a dalšími odborníky!

Úvod (20 minut):

  • Krátké uvítání
  • Stručný přehled aktuálního stavu českého startupového ekosystému a výhodách spolupráce s různými typy investorů a partnerů

Představení partnerů akce v rámci Keynote/Panelovky (1 hodina):

  • Představení své organizace, oblasti zájmu a toho, jakou podporu mohou startupům nabídnout, v rámci prezentace / panelové diskuse.

Pitch contest (1,5 hodiny): Bude zde omezený časový rámec, během kterého startupista svůj projekt představí. Porota se k projektu vyjádří a nakonec i vybere vítěze.

Závěrečná slova (10 minut): Krátké shrnutí akce a poděkování všem účastníkům.

Networking a neformální diskuse (1 hodina): Po skončení pitch contestu bude následovat čas na volné networkingové setkání, kdy budou moci účastníci v klidu navazovat další kontakty.

Více informací