AI ve vědě a společnosti

organizátor: Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská Univerzita v Praze

offline

česky

zdarma

3. 11. 2023, 8:45–10:15

Knihovna ČZU, Kongresový sál - LIB 182, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol

Akce se věnuje možnostem využití AI ve vědě, zejména se zaměřuje na chatboty a velké jazykové modely. Dojde k prezentaci výzkumů v oblasti chatbotů a velkých jazykových modelů publikovaných ve vědeckých odborných časopisech. Na akci zároveň padnou tipy týkající se využití chatbotů v běžném životě.

Na akci není nutná registrace.