Jak může umělá inteligence pomoci na tísňové lince 112?

organizátor: FIT VUT a Phonexia

offline

česky

zdarma

9. 10. 20230, 18:00–19:00

FIT VUT, místnost E112

Výzkumná skupina Speech@FIT na VUT a brněnská firma Phonexia patří mezi světové špičky ve vývoji řečových technologií. Společně pracovali na vývoji a nasazení voicebota pro tísňovou linku 112. Ten by měl pomoci operátorům během mimořádných krizových situacích. Jak takový voicebot funguje?

Jak může umělá inteligence pomoci na tísňové lince 112?

Je umělá inteligece hrozbou nebo ji dovedeme využít například k záchraně lidských životů? Představíme Vám projekt, jehož cílem bylo vyvinout voicebot pro linku 112. Ten pomůže s příjmem tísňových volání, vede s volajícím dialog a získané informace předává dispečinku. Zrychlí tak reakci záchranných složek na krizové situace. Během prezentace Vás seznámíme s technologiemi, které takový voicebot využívá, jako jsou rozpoznávání mluvené řeči, porozumění přirozenému jazyku, vedení dialogu, hlasová biometrie, syntéza řeči nebo IP telefonie.

Více informací