Investování s AI - jak umělá inteligence pomáhá při výběru akciového portfolia

organizátor: CCF RESEARCH, a.s.

offline

česky

zdarma

12. 10. 2023, 9:00–10:30

PEF Mendelu, Brno

AI mění různá odvětví, včetně financí a investic. Tato přednáška pojednává o využití AI k výběru firem do portfolia s cílem maximalizovat poměr výnosu k riziku. Zaměříme se na trénování modelů pro selekci firem s vysokým růstovým potenciálem a zdůrazníme význam správných vstupních dat.