AI 4 All: Jak nás může AI oklamat a jak jí to můžeme vrátit?

organizátor: Ostravská univerzita

offline

česky

zdarma

24. 10. 2023, 16:00–17:00

Ostravská univerzita, Českobratrská 1182/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Aula (3. patro)

Tato prezentace zkoumá omezení a sílu AI, možnost jejího zneužití a vliv na společnost, včetně deep fakes. Důraz na nutnost označování dat generovaných AI pro vytvoření obrany a etického rámce.

Na akci není nutná registrace.