Komu patří metafory? AI a autorství

organizátor: HYB4 Čítárna / revue Prostor

offline

česky

zdarma

31. 10. 2023, 19:00–21:00

Čítárna, Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, Praha 1

V rámci programu Dny AI pořádá HYB4 Čítárna debatu na téma vztahu mezi umělou inteligencí a literární tvorbou. Jaké právní otázky a etické či tvůrčí problémy přináší AI do uvažování o literatuře? A jak digitalita psaní obohacuje? Spisovatelé a spisovatelky v debatě.

Na akci není nutná registrace.

Více informací