Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence

organizátor: Ústav státu a práva Akademie věd České republiky

offline

česky

zdarma

2. 11. 2023, 14:00–17:00

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Národní 117, Praha 1

Workshop navazuje na projekt Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence (ÚSP AV, prg.ai, FSV UK). Cílem jeseznámení publika s tím, jak získávat, zpracovávat a evidovat data při vývoji AI. Míříme především na zástupce veřejné správy, společnosti a výzkumnéorganizace.

Workshop má dva bloky s půl hodinovou přestávkou a občerstvením.


Více informací a registrace