Mezinárodní certifikace digitálních kompetencí v oblasti AI

organizátor: ECDL Czech Republic, ČSKI

offline

česky

zdarma

31. 10. 2023, 12:45–14:15

CIIRC ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, Dejvice, červená posluchárna

Představení nového vzdělávacího a certifikačního programu ICDL Insights v rámci mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v ČR, který je zaměřen na digitální kompetence v oblasti AI, IoT, Big Data, Cloud Computing, Blockchain a Industry 4.0 + doprovodná přednáška odborníka z CIIRC ČVUT v oblasti AI.

ICDL Insights je program zaměřený na pomoc lidem, kteří nejsou IT profesionály, ale potřebuji pochopit principy a potenciál nejmodernějších digitálních technologií nebo se potřebují informovaně rozhodovat v oblastech, které s těmito moderními technologiemi souvisí.

Na akci se přihlaste na: administrativa@ecdl.cz.

Více informací