AI 4 All: AI jako obchodník

organizátor: Ostravská univerzita

offline

česky

zdarma

24. 10. 2023, 17:00–18:00

Ostravská univerzita, Českobratrská 1182/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Aula (3. patro)

Přednáška zkoumá, jak AI využívá reinforcement learning a zpracování časových řad v algoritmickém obchodování na burzách, včetně analýzy dat z ceny a sociálních médií.

Na akci není nutná registrace.