AI v Centru robotiky

organizátor: Centrum robotiky

offline

česky

zdarma

20. 10. 2023, 7:30–15:30

Centrum robotiky, Cukrovarská 23C, Plzeň

Konference pro pedagogické pracovníky základních škol. Konference bude plná praktických workshopů, kde se pedagogové dostanou do rolí žáků a veškeré aktivity si vyzkouší doslova na vlastní kůži.

Podíváme se na benefity, ale i úskalí nástrojů, které jsou postavené na základě strojového učení a umělé inteligence. Naučíme se s danými nástroji pracovat, jednotlivé aktivity zařadíme do Rámcového vzdělávacího programu ZV a ukážeme si, jak rozvíjet pomocí takových aktivit informatické myšlení a digitální kompetence. Workshopy budou vhodné pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Program:
7:30–8:30       Registrace
8:30–9:30       Úvod + přednáška
9:30–10:00     Přestávka
10:00–11:30    1. kolo workshopů 90 minut
11:30–12:30    Oběd
12:30–13:15     2. kolo workshopů 45 minut
13:15–13:45     Přestávka
13:45–15:15     3. kolo workshopů 90 minut
15:15–15:30     Závěr konference a společné foto

Kapacita akce je již obsazena.

Více informací