Festival AI všemi smysly
Zasedací místnost Daniel Ek (Z2)

organizátor: BIC Plzeň

offline

česky

zdarma

17. 10. 2023, 9:30–16:00

TechTower, Koterovská 152, Plzeň

Festival s podtitulem "AI všemi smysly" představí výběr toho nejlepšího, co plzeňská AI scéna nabízí. Přijďte se inspirovat na workshopy, vyslechnout si rozhovory a panelové diskuze, sdílet zkušenosti a nasbírat nové kontakty!

V zasedačce Z2 Daniela Eka se můžete těšit na inspirativní přednášky expertů z Fakulty aplikovaných věd ZČU a workshop s Davidem Svobodou o novinkách v Canvě.


Registrace je nutná pouze na dílčí části programu.

PROGRAM

9:30 - 13:30 FAVka inspiruje a fascinuje

Blok inspirativních prezentací aktivit týmu expertů z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a výzkumného centra NTIS.

9:30 - 10:00 | Ing. Aleš Pražák, PhD.

Živý přepis do textu s využitím umělé inteligenceV přednášce budou představeny aktuální možnosti využití metod umělé inteligence při přepisu mluvené řeči v reálném čase a v souvisejících úlohách. Diskutovány budou různé přístupy, jejich výhody i nedostatky. Vše bude ilustrováno na reálných systémech využívaných v praxi např. pro online monitoring médií či titulkování živých televizních pořadů vyvinutých ve spolupráci katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a firmy SpeechTech, s.r.o.

Ing. Aleš Pražák, Ph.D. se specializuje na výzkum a vývoj systémů pro převod řeči do textu se zaměřením na práci systémů v reálném čase. V současné době pracuje ve výzkumném centru NTIS na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, kde je členem výzkumného týmu, který ve spolupráci s firmou SpeechTech řeší problematiku titulkování živých TV pořadů pro Českou televizi. Tomuto týmu byla na Dnech Technologické agentury ČR (TAČR) v roce 2020 udělena Cena TAČR v kategorii SPOLEČNOST za výzkumný projekt „Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize“; tento projekt se zároveň stal absolutním vítězem mezi oceňovanými projekty v divácké kategorii a získal cenu ČESKÝ NÁPAD.

10:00 - 10:30 | Ing. Lukáš Picek, Ph.D.

AI ve službách druhové ochrany a ekologieUmělá inteligence (AI) se stává běžnou součástí našeho každodenního života a zároveň získává stále větší význam v oblasti ekologie a druhové ochraně. Díky své neúnavnosti a relativně vysoké přenositelnosti mají algoritmy strojového učenía počítačového vidění obrovský potenciál výrazně zvýšit naši schopnost monitorovat, porozumět a řešit environmentální problémy. V důsledku toho máintegrace AI do stávajících procesů a aplikací potenciál:
> výrazně zrychlit extrakci relevantních dat z fotopastí,
> zjednodušit boj s nepůvodními a invazními živočišnými druhy,
> podpořit přesnější a snazší identifikaci jedinců,
> objevovat nové souvislosti v indexovaných datech z různých oblastí a časových období.

Přednáška bude zahrnovat přehled vybraných aplikací umělé inteligence v ekologii a druhové ochraně spojených nejen s výzkumem ve výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Ing. Lukáš Picek, Ph.D. se věnuje výzkumu a vývoji metod strojovéhoučení se zaměřením na ochranu životního prostředí, ekologii a zdravotnictví. Jedržitelem Vědecké ceny Josepha Fouriera a autorem několika oceňovaných řešení,využitých například Dánskou mykologickou organizací nebo ženevským Instituteof Global Health. V současné době je hlavním řešitelem několika vědeckovýzkumných projektů ve výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných vědZápadočeské univerzity v Plzni.

10:30 - 11:00 | Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D.

Výzvy a průlomy v chirurgii prostřednictvím počítačového viděníVe světě medicíny přicházejí stále nové inovace a technologie, které mění způsob, jakým chirurgové a lékaři přistupují k léčbě pacientů. V této přednášce se ponoříme do fascinujícího světa aplikací počítačového vidění a strojového učení v chirurgii. Představíme revoluční metody, které naše skupina vyvíjí, od online výuky chirurgického šití, přes komplexní analýzy CT snímků pro resekční zákroky na játrech až po vývoj nových postupů pro transplantaci jater. Dále se budeme zabývat inovativními technikami, které pomáhají detekovat potenciálně nebezpečné stavy, jako je únik obsahu střev. Nakonec se zaměříme na budoucnost medicíny a na to, jak tkáňové inženýrství spolu s analýzou histologických obrazů může přinést revoluční změny v oblasti transplantací.Přijďte a objevte s námi nový svět možností, které tyto technologie nabízejí v oblasti medicíny.

Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. se dlouhodobě zajímá o aplikace metod strojového učení a počítačového vidění v medicíně a biologii. Dlouhodobě pracuje ve společném týmu Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Karlovy univerzity na výzkumu regeneračního potenciálu jater. V roce 2019 obdržel cenu Czech Digi@Med Award, kterou uděluje známá nadnárodní biotechnologická společnost Roche autorům projektů, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví a optimalizace procesů ve zdravotnictví, popř. přicházejí s unikátní inovací.

11:00 - 11:30 | doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Rozhraní mozek-počítač a umělá inteligenceV přednášce se podíváme se na to, jak z technického pohledu vypadá elektrická aktivita mozku, jakým způsobem ji lze měřit a následně využít v různých aplikacích jako jsou asistenční systémy či neurorehabilitace a jak se v takovýchto aplikacích používá umělá inteligence. 

Doc.Ing. Roman Mouček, Ph.D. vede neuroinformatický tým na katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni; tento tým kromě jiného zkoumá, jak využívat umělé neuronové sítě při detekování vzorů v elektrofyziologických signálech, které produkuje náš mozek.  

11:30 - 12:00 | Ing. Martin Střelec, Ph.D.

Využití metod strojového učení v digitalizovaném prostředí moderní energetikyV současné době dochází k rozsáhlé digitalizaci energetického prostředí, která se projevuje integrací rozdílných aplikačních domén z oblasti energetiky. Ve stále zvyšující se informační komplexitě vzrůstají nároky na podpůrné digitalizační nástroje spojené například s optimálním využitím výrobních zdrojů, se zajištěním spolehlivosti a bezpečnosti dodávek energie či její efektivní zužitkování. Společně s postupující úrovní digitalizace vzrůstají i potřeby pokročilých softwarových řešení, kde metody umělé inteligence a strojového učení představují velmi akcentovaný trend při řešení komplexních výpočetních úloh. V příspěvku budou ukázány praktické ukázky spolupráce výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni s klíčovými průmyslovými partnery jako je například provozovatel přenosové soustavy ČEPS a.s., ČEZ Distribuce a.s. či Energetický regulační úřad.  

Ing. Martin Střelec, Ph.D. z výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se zaměřuje na aplikovaný výzkum a vývoj inovativních řešení v oblasti energetiky, především distribučních a přenosových sítí a SmartGrids. Je řešitelem významných národních a mezinárodních projektů z oblasti energetiky s výrazným aplikačním dopadem a je autorem či spoluautorem deseti mezinárodních patentů.

12:00 - 12:30 | Ing. Martin Bulín, M.Sc.

Vyhledávání v rozsáhlých archivech s využitím AINa katedře kybernetiky Západočeské univerzityv Plzni vyvíjíme metody strojového učení založené nanejnovějších technologiích z oblasti AI včetně populárních Transformerů prozpracování přirozeného jazyka. Ve spolupráci s institucemi, které se starají oalizaci a zachování historie ve formě audio/video nahrávek či skenovanýchdokumentů, úspěšně demonstrujeme využití AI metod pro vyhledávání v rozsáhlýcharchivech. Používáme vlastní technologie pro převedení řeči na text (ASR) a proextrakci textu z obrázku (OCR). Základní vyhledávání dle klíčové fráze jsmenově rozšířili o vyhledávání informací, které uživatel zadá formou přirozenéhojazyka a dostane seznam nejvíce relevantních pasáží dle významové podobnosti.Prostřednictvím webových uživatelských rozhraní umožňujeme archivářům i širokéveřejnosti prohledávat tisíce hodin nahrávek a miliony stránek skenovanýchdokumentů v reálném čase. 

Ing. Martin Bulín, M.Sc. je vědecko-výzkumným pracovníkem výzkumného centra NTIS na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na strojové učení, architektury neuronových sítí, IoT a webové technologie.

12:30 - 13:00 | doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.

Řečová syntéza s podporou AI: Tvorba digitálního otisku hlasu Karla GottaV přednášce se seznámíme se současnými trendy v oblasti počítačové syntézy řeči, tj. s úlohou, kdy je cílem přečíst libovolný text automaticky, bez účasti člověka, ale přesto v kvalitě, která je od řeči člověka neodlišitelná. Ukážeme, že současné přístupy, založené na metodách strojového učení a umělé inteligence, se již tomuto cíli přibližují. Hlavní část přednášky budeme věnovat popisu přípravy “digitálního otisku” hlasu Karla Gotta – syntetického hlasu, který jsme vytvořili v rámci projektu Českého rozhlasu GOTT NAVŽDY. Přednášku doplníme ukázkami syntézy řeči. 

Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D. působí na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, katedře kybernetiky a ve výzkumném centru NTIS, kde se dlouhodobě věnuje výzkumu řečových technologií, zejména syntézy řeči. Má bohaté zkušenosti s řešením projektů základního i aplikovaného výzkumu a je autorem či spoluautorem více než 160 odborných publikací, dvou patentů a více než 35 aplikovaných výsledků. Za vedení projektu TAČR “Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální
laryngektomii” získal v roce 2020 Cenu města Plzně.

13:00 - 13:30 | Ing. Martin Švejda, Ph.D.

Kolaborativní robotický systém a jeho interakce s uživatelemV přednášce bude představen 7-osý robot, který spadá do skupiny kolaborativních robotů (robotů, kteří jsou uzpůsobeny pro interakci s lidským operátorem). Robot byl kompletně vyvinutý ve výzkumném centru NTIS na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s externímprůmyslovým partnerem SmartMotion s.r.o. Řídicí systém robotu umožňuje plánování jeho pohybu prostřednictvím dvojice taktilních ovladačů. Vzhledem k obratnosti robotu je zároveň možné tvarovat jeho tělo tak, aby se bylo například možné vyhýbat překážkám. Představený robot je primárně určen pro aplikace nedestruktivního testování svarových spojů potrubí v jaderných elektrárnách, kde je robot ovládán (programován) specialisty z oblasti nedestruktivních kontrol, kteří nejsou integrátory či programátory robotů. 

Ing. Martin Švejda, Ph.D. z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se specializuje na výzkum a vývoj robotů pro speciální aplikace a jejich řídicích systémů. Zároveň se věnuje výzkumu a vývoji technických rozšíření standardních průmyslových robotů za účelem jejich využití ve specializovaných úlohách, kde je obtížné či dokonce nemožné využít pouze stávající hardwarové a softwarové vybavení robotů.


14:00 - 16:00 Workshop: Canva a její "kouzelné" nástroje

David Svoboda | jediný Canva Verified Expert v ČR a jeden z prvních celosvětově


Canva je online nástroj pro grafický design, který je skvělý pro začátečníky i zkušené profesionály. Služba umožňuje rychle a snadno vytvářet příspěvky pro sociální sítě, kreativní videa, prezentace a další vizuální materiály.

V letošním roce Canva slaví 10 let. Neustále přichází s řadou novinek. Tou nežhavější je Magic Studio™, které spojuje nejlepší nástroje s umělou inteligencí pro vás (a váš tým) přímo v Canvě. Veškerá síla AI na jednom místě!

Právě proto je nyní ideální načasování se o všem dozvědět a na příkladech si to názorně ukázat.

Workshop povede odborník, který má ke Canvě neblíže: jedinečný David Svoboda.