AI 4 Business

organizátor: prg.ai

offline

česky

cena: 2 500 Kč

31. 10. 2023, 9–18

ČSOB, Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5

Žádné vzletné řeči o dopadech AI na budoucnost lidstva, ale věcné a praktické vhledy a doporučení od předních odborníků okořeněné o případové studie z různých segmentů. Dopoledne proběhnou 2 konferenčni tracky zaměřené na implementaci AI od vize k výsledkům a generativní AI, odpoledne naplní workshopy, mastermindy a expertní koutky.

Registrace