AI 4 Business
Konferenční blok 1: 
Implementace AI od vize po škálování 

organizátor: prg.ai

offline

česky

2 500 Kč (Early Bird do 22. 10.) – 3 300 Kč (Standard)

31. 10. 2023, 9:00–12:30

ČSOB, Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5

PROGRAM

Blokem provede a panelové diskuze odmoderuje Daria Hvížďalová.

9:00 - 09:10 | Michaela Bauer (členka představenstva pro IT, Inovace a Digital, ČSOB)
      Současný stav a plány využití AI v bance


09:10 - 09:30 | Tomáš Lancinger (Co-Owner, BigHub)

Začněte s “proč” aneb jak na to, aby AI neškodilo, ale pomáhaloJaké jsou typické neduhy spojené s implementací AI v byznysovém prostředí a jaká jsou jejich možná řešení?Jak se liší AI projekt od jiného, byť datového projektu? Jak se vyvarovat toho, aby AI bylo vnímáno jako trendy záležitost nebo důvod pro inovace a nikoliv jako nástroj a zabránít tím špatně vynaloženým investicím?

09:30 - 10:00 | Jan Procházka (CTO, DataSentics)

Co spojuje firmy, které ze svých dat udělaly konkurenční výhodu?Často se říká, že data mají velkou hodnotu. Máte jich hodně? Tak to byste měli vydělávat hodně peněz. Že to není tak lehké? Existují zákonitosti pro zvyšování hodnoty dat v podnikání, tyto zákonitosti vychází z praxe při práci s Fortune 500 firmami i startupy. Především jde o systematické budování datových základů a o vhodném řízení těchto datových investic, aby 20% úsilí přineslo 80% přínosů – měřitelně a průběžně.

10:00 - 10:45 | Martina Tichá (AI Business Consultant, Blindspot AI)
                        Pavel Wimmer (CEO, DNAi)
                         Ondřej Brodecký (Data Analytic Manager, ČSOB)

Jak úspěšně ulovit první AI quick wins?Bez ohledu na to, zdali se jedná o partyzánskou akci nebo schválení nejvyšším vedením, identifikace a implementace relativně snadných, rychlých a hospodárných řešení jsou zásadní pro validaci jejich ekonomického přínosu a získání důvěry a podpory zainteresovaných stran pro komplexnější změny. Panelová diskuze se zaměří na zákonitosti ověřování konceptů a stavění prototypů a MVP od počáteční analýzy po spuštění pilotních projektů a komunikace jejich výsledků v rámci organizace.

11:15 -11:45| Michal Ambler (Manager at Advanced Analytics, EY)

Nástrahy škálování AI řešeníStrategické využívání AI řešení v chodu organizace s sebou nese úskalí, která jsou nejen čistě technického rázu. Pro zhodnocení poměrně velkých investic, které AI vzhledem ke své komplexitě vyžaduje, je nutné zajistit i další aspekty. Mezi ně patří mimo jiné governance, zajištění správné práce se znalostmi, nebo propojení s byznysem.


11:45 - 12:30 | Tomáš Lancinger (Co-Owner, BigHub)
                         Jan Procházka (CTO, DataSentics)
                         Michal Ambler (Manager at Advanced Analytics, EY)

Dobrá praxe zavádění AI do firem - na co nezapomenout a čeho se vyvarovatChybami se člověk učí. Některé velmi drahé chyby je ale prostě lepší vůbec neudělat. Kdybyste si z celého bloku měli odnést zcela zásadní body a využít je pro vaše lepší budoucí rozhodování, které by to byly?


Zakoupit vstupenku