AI ve veřejné správě

organizátor: prg.ai, EDIH CTU, DIA

offline

česky

zdarma

1. 11. 2023, 9–14.30

CIIRC ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, Dejvice,

Akce zaměřená na střední a vyšší management veřejné správy (ministerstva, ústřední orgány státní správy, kraje, města) s cílem představit zajímavé příklady využití umělé inteligence ve veřejné správě. Diskutován bude také postup zavádění AI, inspirace ze zahraničí, rizika a omezení, vzdělávání apod. Cílem akce je také networking a sdílení dobré praxe.

Program
9.00 Zahájení, úvodní slovo nejvyššího státního tajemníka Jindřicha Fryče
9.10–10.30 Případové studie, příklady dobré praxe (MPSV, MZdr, Praha, zahraničí,…)
10.30–10.45 Přestávka
10.45–11.30 Panelová diskuse
11.30–12.30 Národní strategie AI, ChatGPT a veřejná správa, možnosti vzdělávání, diskuse
12.30–13.30 Oběd a networking
13.30–14.30 fakultativně možnost návštěvy testbedu EDIH ČVUT

Děkujeme za Váš zájem, ale kapacita akce již byla naplněna.

Více informací