Hackathon: AI a Low code/No code

organizátor: Digitask

offline

česky

cena: 30 000 Kč za tým

1. 11. 2023, 9:00–17:00

Místo konání bude upřesněno.

Přidejte se k hackathonu "AI a Low code/ No code" a prozkoumejte možnosti AI chatbotů nad vlastními daty a zpracování nestrukturovaných dat jako jsou smlouvy, zadávací dokumentce. Zažijte odbornou podporu, naučíte se využívat nejnovější nástroje a aplikujte své nápady v praxi.

Více informacíRegistrace