Umělá inteligence a lidská práva

organizátor: Konsorcium výzkumného projektu TAČR "Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace" (VŠ Ambis, AI Centrum ČVUT, prg.ai a Masarykova univerzita)

offline

česky

zdarma

30. 10. 2023, 13:00–17:00

Kampus Hybernská, Praha

AI přináší benefity do všech sektorů společnosti a zároveň však představuje riziko pro lidská práva. Panel expertů přes AI a lidská práva projektu TAČR představí lidskoprávní rizika a možnosti jejich prevence a eliminace. Zároveň seznámí s příležitostmi pro využití AI pro ochranu lidských práv.

Na akci je nutná registrace, odkaz na registraci bude doplněn.

Více informací