Umělá inteligence a lidská práva

organizátor: Konsorcium výzkumného projektu TAČR "Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace" (VŠ Ambis, AI Centrum ČVUT, prg.ai a Masarykova univerzita)

offline

česky

zdarma

30. 10. 2023, 13:00–15:00

Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, Praha 1

AI přináší benefity do všech sektorů společnosti a zároveň však představuje riziko pro lidská práva. Panel expertů přes AI a lidská práva projektu TAČR představí lidskoprávní rizika a možnosti jejich prevence a eliminace. Zároveň seznámí s příležitostmi pro využití AI pro ochranu lidských práv.

1. Proč AI a lidská práva? Která lidská práva jsou ohrožena a jak zajistit ochranu?
2. Prevence a eliminace rizik: Systém hodnocení rizik pro lidská práva v životním cyklu AI
3. Evropská unie a Akt o umělé inteligenci
4. Příležitosti využití AI pro ochranu lidských práv
5. Situace v AI sektoru v ČR ve vztahu k lidským právům

Více informacíRegistrace