AI 4 All: Praktické real-time ukázky

organizátor: Ostravská univerzita

offline

česky

zdarma

24. 10. 2023, 15:00–18:00

Ostravská univerzita, Českobratrská 1182/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Aula (3. patro)Na akci není nutná registrace.