AI 4 All – Stvořitel (film)

organizátor: Minikino kavárna, MSIC

offline

česky

cena: 120 Kč

29. 10. 2023, 19:30–21:30

Minikino kavárna, Ostrava

Uprostřed války v budoucnosti mezi lidskou rasou a silami umělé inteligence je Joshua (Washington), zocelený bývalý agent speciálních jednotek, který truchlí nad zmizením své ženy (Chan), naverbován, aby vypátral a zabil Stvořitele.

Více informací