Velké jazykové modely: Revoluce v chatbotech

organizátor: ZČU Plzeň

offline

česky

zdarma

18. 10. 2023, 15:00–16:30

ZČU, Univerzitní 26, Plzeň

Pokrok v jazykových modelech pomohl k rozšíření chatbotů. Ti tak dnes umí vést sofistikovanější a smysluplnější konverzace. Tato přednáška se zabývá klíčovými prvky, které jsou základem moderních chatbotů. Přednáška je doplněna praktickými ukázkami a diskusí s publikem.

Přednášející Ing. Miloslav Konopík, Ph.D. (* 1981) pracuje jako akademický pracovník na katedře informatiky a výpočetní techniky (KIV) a ve výzkumném centru NTIS – Nové technologie pro informační společnost na Západočeské univerzitě v Plzni. Specializuje se na zpracování přirozeného jazyka, konkrétně na sémantickou analýzu. Zaměřuje se na nové způsoby využití technik strojového učení a umělých neuronových sítí ke zlepšení metod pro získání popisu významu zpracovávaných textových dat.

Více informacíRegistrace