AI všemi smysly
AI je stejně dobrá jako vaše data
(workshop)

organizátor: WeBoard, BIC Plzeň

offline

česky

zdarma

17. 10. 2023, 9:30–10:30

TechTower, Koterovská 152, Plzeň

V dnešní době se mnoho lidí fascinuje možnostmi velkých jazykových modelů (LLM), považují je za zázrak umělé inteligence. Jsou ale LLMs opravdu tak dokonalé?
Facilitátor: Radim Tvrdoň, CEO @ WeBoard
Expert: Karel Otruba, 3D Development Team Lead @ WeBoard

Pojďme si ukázat, jak správně pracovat s LLM na všech úrovních – od tvorby dat až po výslednou interakci s modelem a nebo taky jak tyto modely řídit.

Získejte hlubší pohled na tvorbu dat a dokumentů pro LLM, s důrazem na "AI first" přístup. Díky tomu budete schopni lépe rozumět možnostem a omezením LLM a jak maximalizovat jejich výkonnost a přesnost.

Obsah
Halucinace na denním pořádku:
Proč tak slepě věříme všemu, co nám LLM vygeneruje?Jaký je vliv halucinací na naše vnímání výsledků generovaných LLM?

RAG – klíč k eliminaci halucinací:
Co je to "RAG"?Jak tato metoda pomáhá eliminovat halucinace výstupů LLM?

Příprava dat pro LLM:
Praktický příklad kvalitních vstupních dat ve správném rozsahu vs. nekvalitní data v minimálním rozsahu.Jaký vliv mají kvalita a rozsah dat na výsledky generované LLM?

Definice tématu pro LLM:
Co znamená "topic overlapping"?
Je lepší mít generálního AI agenta s širokým spektrem dat, nebo specializované AI agenty pro konkrétní oblasti?

Prompt is the King:
Jaký vliv má podoba promptu na přesnost odpovědí z RAG?Jak efektivně vytvářet a upravovat prompty pro maximální výsledky?V rámci tohoto workshopu se budeme zabývat nejen teorií, ale i praktickými příklady a ukázkami. Účastníci budou mít možnost interaktivně se zapojit a diskutovat o svých zkušenostech s LLM.

Registrace