Zahájení Dnů AI v Praze: Hudba a AI

organizátor: Kampus Hybernská

offline

česky

zdarma

30. 10. 2023, 17:00–19:00

Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, Praha 1

V centru pozornosti stojí nedokončené preludium e-moll Johanna Sebastiana Bacha (připisováno též Wilhelmu Friedemannu Bachovi) BWV 932, o jehož dokončení se pokusí jak nástroj umělé inteligence, tak lidská ruka. Účelem akce je ukázat možnosti využití AI pro hudební tvorbu a zároveň diskutovat širší společenské dopady delegování kreativních procesů na umělou inteligenci.

Akce je pouze pro zvané.

Více informací